Skaffa hjälp om du misstänker mögel

Misstänker du att du har mögel i din bostad bör du kontakta experter som hjälper till att spåra om det finns mögel och i så fall var. Att leva i ett mögligt hus är inte bra för någon av oss.

Gör det själv eller anlita hantverkare

Har du lokaliserat var i bostaden möglet finns är det dags att börja riva i väggar, innertak eller golv. Är du en erfaren hemmafixare kan du göra detta själv. Du bör dock tänka på att svartmögel är mycket ohälsosamt och inte bra för din hälsa. Du måste använda dig av skyddsutrustning.

Åtgärda problemet

När du brutit upp väggen, golvet eller innertaket bör du kunna se möglet. Byt ut allt material som är angripet av mögel. Här kan du inte vara lat eller snål, är väggreglar angripna måste du byta ut dem. Du måste också undersöka varför möglet uppstått. Mögel beror på fukt. Du måste ta reda på hur och varifrån fukten kommer samt åtgärda felet.

Se till att möglet inte kommer tillbaka

Har ditt hus källare eller krypgrund är det omöjligt att helt hindra fukt från att ta sig in. Är det små mängder fukt som tränger in går det dock ofta att åtgärda problemet med ventilation.