Riva befintlig byggnad

Om det finns någon byggnad på er tomt som inte används eller är så pass i dåligt skick så kan det finnas en anledning att riva denna. Ligger byggnaden inom detaljplanerat område så kan det behövas ett rivningslov för att ta ner denna. Kontrollera upp med din kommun om vad som gäller för det område som du bor vad som gäller.

Tänk igenom hur ni ska gå tillväga med er rivning. Det kan finnas saker som kanske kan tas tillvara på och användas till något annat som ska bygga hemmavid. Beroende på storlek på byggnaden så kanske man behöver speciella demoleringsverktyg för att smidigare kunna arbeta och riva befintlig byggnad. Ni hittar detta men också olika återvinningsverktyg hos företaget amas.se för att använda för det rivningsarbete som ni planerar att utföra.

Om det blir material som ni inte har någon användning av så kan ni lämna detta på kommunens återvinningscentral. Det går också att kolla up om någon annan är i behov av material som rivits ur er byggnad. Det kan finnas de som behöver exempelvis trägolv och annat som är i hyfsat skick. Om ni har möjlighet att lagra detta så kanske ni själva kommer att få användning av det framöver. Tänk dock att virke kan komma att ruttna om det inte får ligga under tak och torrt till.

Lycka till med er rivning och vi hoppas att allt kommer att gå smidigt.